Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en houden ons dan ook volledig aan de wet Persoonregistratie.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van uw bestelling.

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan VerrekijkerShop te richten. VerrekijkerShop zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij VerrekijkerShop aanwezige persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2 grondwet) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VerrekijkerShop te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. VerrekijkerShop zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij VerrekijkerShop hiertoe niet in staat is. In dat geval zal VerrekijkerShop uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. VerrekijkerShop zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kan het zijn dat wij in de checkout uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u op maat kan maken. Uw doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de eigen privacyverklaring van Klarna.

Voor onze volledige Privacy Policy, klikt u hier