Kom langs, test en vergelijk in onze fysieke winkel. Of neem contact op. Dé verrekijker specialist voor persoonlijk advies.
De Vogelbescherming

De Vogelbescherming

Vogels zijn een graadmeter voor een goed milieu

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke particuliere natuurbeschermingsorganisatie welke zich in zet voor de in het wild levende vogels en hun leefgebied in Nederland maar ook wereldwijd.Vogelbescherming Nederland is opgericht in 1899 en daarmee de oudste Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie. Het uitgangspunt is inmiddels dat de kwaliteit van leefgebieden voor de vogels samenhangt met de kwaliteit van deze gebieden voor ons mensen. Een rijke verscheidenheid aan vogels en natuur, waar mensen van kunnen genieten, maar zich er ook voor inzetten.

De organisatie

De Vogelbescherming in Nederland is een vereniging met circa 160.000 leden. Buiten de professionele werknemers, zijn er ruim 550 vrijwilligers vast actief in de organisatie. De Vogelbescherming Nederland is partner van de organisatie die zich wereldwijd inzet voor vogels en hun natuurlijke leefgebieden, namelijk BirdLife International. De grootste natuurorganisatie ter wereld.

Vogelbescherming Nederland heeft zich als taak gesteld, het opzetten van beschermingsprojecten, samenwerking met diverse aanverwante partijen, het geven van voorlichting en belangrijk, de vereniging organiseert educatieve activiteiten en projecten voor de jeugd en andere belangstellenden. Ook worden er tijdschriften uitgegeven door Vogelbescherming Nederland, namelijk het blad Vogels. Dit is het algemene blad voor de leden. Voor de jeugd is er de Vogels Junior.

Natuurbeschermingsprojecten

Vogelbescherming Nederland werkt veel met andere natuurbeschermingsorganisaties samen. Maar ook met overheden, bedrijven en vogelwerkgroepen om juist natuurbeschermingsprojecten en natuurherstelprojecten te ontwikkelen en te zorgen dat het op juiste wijze uitgevoerd wordt.

De gedragscode 'Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied' bijvoorbeeld is opgesteld in 2013 ten dienste van het Beheerplan Natura 2000.De Leidraad voor het maken van de regels over de vogelbescherming en het naleven ervan is de zogenaamde Rode Lijst, daarop staan de bedreigde vogelsoorten en de lijst van de Belangrijke Vogelgebieden.

Vogelbescherming Nederland zet zich met verschillende projecten actief in voor natuurbehoud en natuurherstel binnen het Nederlandse landschap, dit bevat onder andere de inzet in de afgelopen jaren voor de terugkeer van de ooievaar, de ijsvogel, de lepelaar en de kerkuil. Ook overlegt Vogelbescherming Nederland met beroepsgroepen die kunnen helpen bij het verbeteren van het leefgebied van vogels en geeft deze beroepsgroepen hier voorlichting over. Denk bijvoorbeeld aan boeren, organisaties in de recreatie en ondernemers in de bouw.

De laatste jaren richt Vogelbescherming Nederland zich ook op andere activiteiten voor bijvoorbeeld de jeugd, vogelaars of nog breder, iedereen die zich graag in de natuur begeeft. Jaarlijks kun je via webcams in het broedseizoen meekijken in of bij nestkasten van veel verschillende vogels. Dit project, Beleef De Lente, is speciaal gericht op de jeugd. Naast de organisatie Vogelbescherming Nederland zelf, is er ook een winkel in Zeist waar men terecht kan voor diverse producten voor alles wat met vogels te maken heeft. De opbrengst van de winkel gaat volledig naar het beschermen van vogels en natuur. 

Op zoek naar een Vogelbescherming verrekijker?

Wil je graag zelf eens op pad in de natuur en ben je nog op zoek naar een goede verrekijker van de vogelbescherming, dan kunt u een kijkje nemen op onze website. Wij van de VerrekijkerShop vertegenwoordigen namelijk de Vogelbescherming in Noord Nederland en verkopen deze kijkers bij ons in de winkel of onze webshop, voor zowel leden als niet-leden.

Nieuwsgierig geworden naar wat ze te bieden hebben?

Alle reacties